బ్రహ్మతంత్ర వేద నారాయణ తంత్ర పీఠం

ఉచిత ధన్వంతరీ మహా యజ్ఞ కార్యక్రమం

జన్మకుండలి(జాతకము)లో 6వ స్థానం జాతకులకు కలిగే వ్యాధులను సూచిస్తుంది. 6వ స్థానంలో ఉన్న గ్రహాల వల్ల కలిగే వ్యాధులు, అనారోగ్యాలు మరియు శత్రువుల వల్ల తంత్ర ప్రయోగాలకు గురికావడం, ఋణాలు అధికంగా చేసి తీర్చలేకపోవడం ఈ మూడు అంశాలు 6వ స్థానం బలాన్ని బట్టి నిర్ణయించబడతాయి. జన్మకుండలిని పరిశీలించి కొన్ని జాతకములను మీకు చూపిస్తున్నాను. ఈ జాతకములలో ఉన్న విధంగా గ్రహస్థితులు వాటి వలన కలిగే యోగాలు అవయోగాలు క్లుప్తంగా ఇవ్వడం జరిగింది. పరిశీలించండి. ఈ లింకు ద్వారా జాతక విశ్లేషణను పరిశీలించగలరు. https://brahmatantra.com/sample-horoscope-reading/

 

ధన్వంతరీ హోమ విశేషాలను ఈ లింకును క్లిక్ చేసి తెలుసుకోగలరు. https://brahmatantra.com/dhanvantari-homam/

 

 

భౌగోళిక పరిస్థితులు- జ్యోతిష్య శాస్త్ర హెచ్చరికలు, సూచనలు

6వ స్థానం బలహీనమయ్యి, ఆ స్థానాధిపతులు జాతకులపై దుష్పరిణామాలను చూపించినపుడు కలిగే చెడు ఫలితాలు కలిగే వ్యాధులలో కరోనా వ్యాధి ఒకటి. సమస్త మానవాళి ఆరోగ్యాన్ని కలిగి ఉండాలని తలంచి 6వ స్థానంలో గ్రహాలు జాతకులను కరోనా వ్యాధికి గురి కాకుండా ధన్వంతరీ మహా యజ్ఞమును నిర్వహించబోతున్నాము. ఆగస్టు-15, 2020 రోజు నుండి ఆగస్టు-17,2020 రోజు వరకు మూడు రోజుల పాటు మీ పేరిట, మీకు షష్ట్యమాధిపతి వలన కలిగే చెడు ఫలితాలను నిరోధించుటకు ధన్వంతరీ మహాయజ్ఞం నిర్వహిస్తున్నాము. జాతకుని గోత్రం, నామ నక్షత్రములను మాకు కేవలం మెయిల్ మరియు Whatsapp ద్వారా ఆగస్టు 14వ తేదీలోపు వివరాలు తెలిపిన వారికి మాత్రమే పంపిన యెడల కేరళ తంత్ర విధానములో ధన్వంతరీ మహా యజ్ఞాన్ని జరిపించి వ్యాధి నిరోధక భస్మాన్ని, రక్షలను మీకు పంపగలము.

ముఖ్య సూచన:

మీ యొక్క జాతకములో 6వ స్థానాన్ని పరిశీలించుకొని చెడు గ్రహస్థితులు ఉన్నవారు తప్పక ఈ మహాయజ్ఞ ప్రసాదములను పొందగలరు.

 

E-mail: chakrapani.vishnumaya@gmail.com

Whatsapp number: 9951779444

ముఖ్య గమనిక: ఈ ధన్వంతరీ హోమమును మాకు వివరాలు అందజేసిన వారందరి పేరిట జరుపబడును. కాకపోతే ప్రసాదములు మాత్రం ఆంధ్ర మరియు తెలంగాణ రాష్ట్రాలలో ఉన్నవారికి మాత్రమే ఉచితంగా పంపబడుతుంది. ఇతర రాష్ట్రాల వారికి ప్రసాదములు అందజేయాలంటే మాకు 9951779444 నెంబరుకు phonepe/gpay/paytm ద్వారా 100/- జమ చేసి మాకు వారి వివరాలను, చిరునామాను తెలియజేయాలి. అందరూ గమనించాలని ప్రార్థన.

Related articles:

బ్రహ్మ తంత్ర జ్యోతిష్య పరిశీలన ద్వారా మాత్రమే మానవుడి పూర్వజన్మ పాపాలు తెలుస్తాయి. ఈ బ్రహ్మ తంత్ర జ్యోతిష్య పరిశీలన ఆంధ్ర దేశములో శ్రీ C.V.S.చక్రపాణి గారు  ఆచరిస్తున్నారు. జన్మకుండలి ద్వారా గతజన్మ పాప కర్మలు తెలిస్తే ఈ జన్మలో ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలకు పరిహారాలు చేసుకోవచ్చు. అలా తెలుసుకోకుండా సంబంధం లేని పూజలు జపములు, దానములు చేస్తే ప్రయోజనం ఉండదు. ఈ బ్రహ్మ తంత్ర జ్యోతిష్య విధానం ద్వారా 12 రకాల కాలసర్పదోషాలకు, పైశాచిక కుజ దోషాలకు, సంతాన లేమికి, సర్పశాపాలకు, పితృశాపాలకు, మాతృ శాపలకు, పక్షి శాపాలకు, స్త్రీల వలన, ప్రేమ వ్యవహారాల వలన ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలకు శీఘ్ర పరిహారాలు, పరిష్కారాలు జరిపించుకోవచ్చు. ప్రముఖ కేరళ జ్యోతిష్యులు మన్నారుశాల నాగరాజ, నాగాయక్షి సేవకులైన శ్రీ C.V.S.చక్రపాణి గారిని క్రింది నంబర్లకు సంప్రదించగలరు. పూర్తి జాతక చక్ర పరిశీలన, దోషములు, పరిహారములు, ప్రాయశ్చిత్తములు కొరియర్ ద్వారా పొందుటకు సంప్రదించండి. 

 Ph: 9846466430

Email: chakrapani.vishnumaya@gmail.com