ప్రత్యంగిరా హోమం

                                                             ప్రత్యంగిరా హోమం మహా శివుని మూడవ కన్ను నుండి శ్రీ మహా ప్రత్యంగరీ దేవి ఉద్భవించింది. మహా శివుడు, మహా విష్ణువు, మహా శక్తి ఈ ముగ్గురి యొక్క శక్తుల కలయికే మహా ప్రత్యంగరీ […]

సందేహ నివృత్తి కార్యక్రమము (05/06/2024 నుండి 20/06/2024 వరకు)

బ్రహ్మ తంత్ర వెబ్ సైట్ వీక్షకులకు గమనిక: కేవలం 05-06-2024 నుండి 20-06-2024 వరకు మాత్రమే ఈ మధ్య కాలంలో కొంతమంది మాకు కాల్ చేసి ఒకే విధమైన జ్యోతిష్య పరమైన సందేహాలు అడుగుతున్నారు. అందరికీ విడివిడిగా ఫోను ద్వారా సమాధానాలు ఇచ్చేందుకు వ్యవధి ఉండుట లేదు. కావున జాతకులు మీ జన్మకుండలిలోని అంశాలకు సంబంధించి ఏదైనా సందేహాలను, వివరణను తెలుసుకోవాలంటే మీరు 3 ప్రశ్నలుగా మాకు క్రింద ఇవ్వబడిన ఫార్మ్ ద్వారా గాని లేదా ఈమెయిల్ […]

సందేహ నివృత్తి కార్యక్రమము

బ్రహ్మ తంత్ర వెబ్ సైట్ వీక్షకులకు గమనిక: ఈ మధ్య కాలంలో కొంతమంది మాకు కాల్ చేసి ఒకే విధమైన జ్యోతిష్య పరమైన సందేహాలు అడుగుతున్నారు. అందరికీ విడివిడిగా ఫోను ద్వారా సమాధానాలు ఇచ్చేందుకు వ్యవధి ఉండుట లేదు. కావున జాతకులు మీ జన్మకుండలిలోని అంశాలకు సంబంధించి ఏదైనా సందేహాలను, వివరణను తెలుసుకోవాలంటే మీరు 3 ప్రశ్నలుగా మాకు క్రింద ఇవ్వబడిన ఫార్మ్ ద్వారా గాని లేదా ఈమెయిల్ ద్వారా గాని మాకు పంపగలరు. అయితే వాటికి […]