యంత్ర ప్రపంచం

యంత్రము అనగా నియమ నిష్టలతో నియంత్రించేది అని అర్థం. దేవతలకు నివాసయోగ్యమైన గృహము అని అర్థము. ఈ యంత్రమునే దేవతా నగరం, దేవత వాస స్థానం అని కూడా అంటూ ఉంటారు. యంత్రములో కొలువైయున్న సమస్త దేవతామూర్తులు సకల దోషములను నివృత్తి చేసి మానవజాతికి శుభములు చేకూరుస్తాయి. కాబట్టి యంత్రములను సిద్ధిచేసి, పరిపూర్ణమైన పంచొపచార పూజ , ప్రక్రియలు అన్నీ శ్రద్ధగా చేసి స్థాపన చేసినట్లైతే యంత్రము యొక్క పరిపూర్ణ ఫలితములు పొందవచ్చు. కాకపోతే ఆ యంత్రమునకు మనము నిర్వర్తించే పూజ ప్రక్రియలపై వాటి ఫలితము ఆధారపడి ఉంటుంది. యంత్రము, మంత్రము, తంత్రము ఇవన్నీ కలిస్తేనే పూజా అని అంటారు. కొందరు తాంత్రికము అనగానే అది ఏదో చెడు కలిగించే ప్రక్రియ అని అంటారు. కానీ ఇది ఎంత మాత్రము నిజము కాదు. ఇతరులకు చెడు కలిగించే ప్రక్రియను ‘కుతంత్రము’ అంటారు. ఔషధ ప్రయోగముకు, రాజ్యపాలనముకు, దేవాలయ నిర్మాణముకు, దేవాలయ ఉత్సవాలకు, దేవాలయ నిత్య ఆరాధనలు, దేవాలయ ఆగమ శాస్త్రములు, వామచారము ఇవన్నిటిని తంత్రములు అని పిలుస్తారు.  యంత్రములోని మధ్యభాగములో దైవశక్తి కేంద్రీకరించబడి ఉంటుంది అని తంత్ర శాస్త్రములోని నమ్మకము. ఒక్కొ యంత్రము  ఆ యా దేవతామూర్థులకు సంబంధించి నిర్ధిష్టమైన రేఖా చిత్రాల రూపములో చెక్కబడి ఉంటుంది. తంత్ర శాస్త్రములో శక్తికి, శక్తి యొక్క ప్రతిరూపాలకి ఈ యంత్రమును ఉపయోగిస్తారు. ఎంతో శక్తివంతమైన యంత్రములు వాటికి సంబంధించిన బీజమంత్రములతో ధ్యానము గావించి , నిర్ధిష్టమైన రోజుల పాటు, నిర్ధిష్టమైన సంఖ్య సార్లు జపించి సిద్ధి పొంది ఆ యంత్రము నుండి పరిపూర్ణ ఫలితములు పొందవచ్చు.

యంత్ర ప్రపంచం

                    భగవంతుడు మనకు వరముగా ఇవ్వబడిన జ్యోతిష్య శాస్త్రములో ఎన్నో రకాలు అయిన యంత్రములు ఇవ్వటం జరిగింది. శ్రీ C.V.S.చక్రపాణి,జ్యోతిష్య భూషణ గారి వద్ద దొరికే మహా పంచలోహ శక్తివంతమైన యంత్రములు ఏవో తెలుసుకుందాము.

1.పంచాగుళి యంత్రము

2. గృహ శీతల మహా యంత్రము

3.శ్రీ మానసా దేవి యంత్రము

4.తాండవ గణపతి యంత్రము

5.ఉచిష్ఠ గణపతి యంత్రము

6.యక్షిణి యంత్రములు

7.లక్ష్మి గణపతి యంత్రము

8.భగళాముఖి యంత్రము

9.గండభేరుండ నృసింహ యంత్రము

10.గరుడ యంత్రము

11.శత్రు నిర్మూలన యంత్రము

12.రుణ విమోచక కుజ యంత్రము

13.జనాకర్షణ యంత్రము

14.వ్యాపార అభివృద్ధి కుబేర యంత్రము

15.రతి ప్రియ యంత్రము

16.మహా మృత్యుంజయ యంత్రము

17.పిశాచ శబ్ద భేది యంత్రము

18.నాగ యంత్రము

19.నర దృష్టి నివారణ యంత్రము

20.హయగ్రీవ యంత్రము

21.సంపూర్ణ వాస్తు యంత్రము

22.కనకవటి యంత్రము

23.శరభ యంత్రము

24.తాంత్రిక గణపతి యంత్రము

25. శ్రీ చక్ర గాయత్రి యంత్రము

26. కార్తికేయ యంత్రము

27.వారాహి యంత్రము

28.సూర్యుని యంత్రము

29.సుదర్శన యంత్రము

30.స్వర్నాకర్షణ భైరవ యంత్రము

31.నవ నాగ మండల యంత్రము

32.నవగ్రహ యంత్రము

33.గోమతి చక్రాలు

34.సరస్వతి యంత్రము

35.సంతాన గోపాల యంత్రము

36.రాహు యంత్రము

37.కేతు యంత్రము

38.ఆంజనేయ యంత్రము

39.రాశి స్పటిక పిరమిడ్స్ (అన్ని రాశుల వారికి)

40.కర్ణ పిశాచ యంత్రము

41.మహా మృత్యుంజయ యంత్రము

42.వట యక్షిణి మహా యంత్రము

43. అనఘా దేవి మహా యంత్రము

44.శ్రీ సంతోషి మాత మహా యంత్రము

45. వనదుర్గా మహా యంత్రము

46. మానసాదేవి యంత్రము

47. అష్ట దిగ్భంధన మహా యంత్రము

48. సర్వ కష్ట నివారణ యంత్రం

49. శ్రీ సకల విద్యా గణపతి మహా యంత్రము

50. వశీకరణ మహా యంత్రము

51. నవగ్రహ దిగ్పాలక మహా యంత్రము

52. సర్ప వాస్తు శని యంత్రము

53. పాశుపతాస్త్ర మహా యంత్రము

54. శ్రీ నాగేశ్వరి మహా యంత్రము

55. తాంత్రిక వశీకరణ మహా యంత్రము

56. షణ్ముఖ మహా యంత్రము

57. కర్ణ యక్షిణి మహా యంత్రము

58. అనురాగిణి యక్షి మహా యంత్రము

59. చంద్రికా మహా యక్షి మహా యంత్రము

60. చిత్రిని యక్షి మహా యంత్రము

61. హంస యక్షిణి మహా యంత్రము

62. జ్వాలమాలిని యక్షి మహా యంత్రము

63. కామేశ్వరి యక్షి మహా యంత్రము

64. కనకవల్లి యక్షి మహా యంత్రము

65. మనోహర యక్షి మహా యంత్రము

66. పద్మిని యక్షి మహా తంత్రము

67. రతి ప్రియా యక్షిణి మహా యంత్రము

68. శంఖిని యక్షి మహా యంత్రము

69. శోభన యక్షి మహా యంత్రము

70. సింహనా యక్షి మహా యంత్రము

71. విభ్రమ యక్షిణి మహా యంత్రము

72. విశాల యక్షిణి మహా యంత్రము

73. దుఃఖ నివారణ రూపశ్రీ శంకర మహా యంత్రము

74. చౌడేశ్వరి మహా యంత్రము

75.చాముండి  మహా యంత్రము

Note: ఇంకా ఎటువంటి యంత్రములు అయినా  7*7 సైజులో పంచలోహములపై చెక్కించి ఇవ్వబడును.

బ్రహ్మ తంత్ర జ్యోతిష్య పరిశీలన ద్వారా మాత్రమే మానవుడి పూర్వజన్మ పాపాలు తెలుస్తాయి. ఈ బ్రహ్మ తంత్ర జ్యోతిష్య పరిశీలన ఆంధ్ర దేశములో శ్రీ C.V.S.చక్రపాణి గారు  ఆచరిస్తున్నారు. జన్మకుండలి ద్వారా గతజన్మ పాప కర్మలు తెలిస్తే ఈ జన్మలో ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలకు పరిహారాలు చేసుకోవచ్చు. అలా తెలుసుకోకుండా సంబంధం లేని పూజలు జపములు, దానములు చేస్తే ప్రయోజనం ఉండదు. ఈ బ్రహ్మ తంత్ర జ్యోతిష్య విధానం ద్వారా 12 రకాల కాలసర్పదోషాలకు, పైశాచిక కుజ దోషాలకు, సంతాన లేమికి, సర్పశాపాలకు, పితృశాపాలకు, మాతృ శాపలకు, పక్షి శాపాలకు, స్త్రీల వలన, ప్రేమ వ్యవహారాల వలన ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలకు శీఘ్ర పరిహారాలు, పరిష్కారాలు జరిపించుకోవచ్చు. ప్రముఖ కేరళ జ్యోతిష్యులు మన్నారుశాల నాగరాజ, నాగాయక్షి సేవకులైన శ్రీ C.V.S.చక్రపాణి గారిని క్రింది నంబర్లకు సంప్రదించగలరు. పూర్తి జాతక చక్ర పరిశీలన, దోషములు, పరిహారములు, ప్రాయశ్చిత్తములు కొరియర్ ద్వారా పొందుటకు సంప్రదించండి

 Ph: 9846466430

Email: chakrapani.vishnumaya@gmail.com

Related Articles: