కాలసర్ప దోష నివృత్తి హోమం

                                                 కాలసర్ప దోష నివృత్తి హోమం జన్మకుండలిలో రాహువు మరియు కేతువు గ్రహాల మధ్య మిగిలిన ఏడు గ్రహాలు ఇమిడి ఉన్నప్పుడు ఆ జాతకునికి కాలసర్ప యోగం ఉన్నట్టు గుర్తించాలి. ఈ కాలసర్పయోగం ఉన్న జాతకులు తమ జీవితంలో మంచి పేరు పొందటానికి, తాము […]

తిలా హోమం

                                                          తిలా హోమం          కుటుంబంలో అసహజ మరణం పొందిన వారి కొరకు ఈ తిలా హోమాన్ని జరిపిస్తారు. సాధరణంగా ఏడాదికి ఒకసారి చేసే తిథి అనగా పితృతర్పణ లాగా కాకుండా, ఈ తిలా హోమాన్ని కేవలం జీవితంలో […]

మహా గణపతి హోమం- Maha Ganapathi Homam

                                     మహా గణపతి హోమం మహాశివుడు మరియు పార్వతీ దేవిలకు జన్మించిన వాడే వినాయకుడు. ప్రథమ గణాలకు అధిపతి అయినందున గణపతి అని, సర్వ విఘ్నాలను తొలగించే వాడు గనుక విఘ్నేశ్వరుడు అని ఎన్నో నామాలు ఉన్నాయి. అనుకున్న పనులలో జాప్యం కలుగుతున్నా, విఘ్నాలు ఎదురైనా, పనులలో విజయం సాధ్యమవ్వాలన్నా ప్రథమ పూజను […]