చట్ట సంబంధ వివాదాలు-కోర్టుకేసులు-జన్మకుండలి

కోర్టు కేసులు-జన్మకుండలి ప్రస్తుత కాలంలో జాతకులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలలో అతి ముఖ్యమైనది, తీవ్రమైన ఇబ్బందులకు గురిచేసేవి చట్టపరమైన సమస్యలు. ఈ సమస్యలు దీర్ఘకాలం పాటు సాగుతూ ఉంటాయి. ఈ పరిస్థితులలో జాతకులు ఆర్థికంగా, మానసికంగా, సామాజికంగా తీవ్రమైన మనోవేదనను భరిస్తారు. అంతేకాకుండా తీవ్రమైన ఆర్థిక నష్టాన్ని ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. ఏ దైవమైనా కరుణిస్తాడా అని ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. ఎంతకాలం గడచినా కోర్టు వ్యవహారాలు, వాటి అనుకూలమైన తీర్పుల కోసం న్యాయవాదుల చుట్టూ, కోర్టు భవనాల […]