మీనరాశి గోచార ఫలితములు

జనవరి 1, 2022  నుండి జనవరి 31, 2022 వరకు గల గ్రహస్థితుల ద్వాదశ రాశుల వారికి గ్రహ గోచార ఫలితాలు.  మీనరాశి రవి దశమ స్థానములో ఉన్నందున చేస్తున్న కార్యములలో సఫలత కలుగును.తరువాత మకరంలోకి అనగా 11వ భావంలో ఉన్నందున స్థాన లాభం, ఐశ్వర్యం, రోగ శాంతి కలుగును. మంచి పనులు నెరవేరును. కుజుడు నవమ భావంలో ఉన్నందున ఇది పితృ స్థానం గనుక జాతకులా తండ్రికి ధన నష్టం, కార్యములందు అపజయం, అనారోగ్యం కలుగును. […]

కుంభరాశి గోచార ఫలితములు

జనవరి 1, 2022  నుండి జనవరి 30, 2022 వరకు గల గ్రహస్థితుల ద్వాదశ రాశుల వారికి గ్రహ గోచార ఫలితాలు.  కుంభరాశి రవి ఏకాదశ స్థానమందు ఉండి పూర్వజన్మలో చేసిన పుణ్యకార్యముల ఫలితము ఈ పక్షం రోజులలో కూడా ఫలింప జేయును. పూర్వజన్మలో జాతకులు వ్యక్తులకు చేసిన ఔషధ సహాయము, స్థలమును తాత్కాలికముగా (బాడుగ) దానము చేసినందున స్థాన లాభం కలుగును. ఐశ్వర్య ప్రాప్తి, రోగ శాంతి కలుగును. మంచి కార్యము చేస్తారు. ఆ తరువాత […]

మకరరాశి గోచార ఫలితములు

జనవరి 1, 2022  నుండి జనవరి 31, 2022 వరకు గల గ్రహస్థితుల ద్వాదశ రాశుల వారికి గ్రహ గోచార ఫలితాలు.  మకరరాశి రవి 12వ భావంలో ధగ్ధ యోగములు కలుగజేయును. పెట్టుబడులు వృధా అగును. పై అధికారులు వీరి నుండి బహుమానము పొంది కూడా వీరి కార్యమును నిలిపి వేస్తారు. కార్యములకు భంగం కలుగును. ధన క్షయం కలుగును. ఆ తరువాత రవి మకరంలోకి ప్రవేశించడం వల్ల ఇంట్లో రోగం, అతి కష్టములు కలుగును.  కుజుడు […]

ధనస్సు రాశి గోచార ఫలితములు

జనవరి 1, 2022  నుండి జనవరి 31, 2022 వరకు గల గ్రహస్థితుల ద్వాదశ రాశుల వారికి గ్రహ గోచార ఫలితాలు.  ధనస్సు రాశి రవి గ్రహం జన్మ స్థానము నందు అనగా తనుభావంలో ఉండటం వల్ల ఈ 15 రోజుల్లో మిక్కిలి ప్రతికూలుడే. ఈ రవి గ్రహ ప్రతికూలత చేత వ్యక్తులకు ఉష్ణ సంబంధిత ప్రకోపములు సంభవించడం వల్ల కష్టములు సంభవిస్తాయి. ఆ తరువాత రవి మకరంలోకి 2వ భావములోకి ప్రవేశించగా, దాని వల్ల ధన […]

వృశ్చిక రాశి  గోచార ఫలితములు

జనవరి 1, 2022  నుండి జనవరి 31, 2022 వరకు గల గ్రహస్థితుల ద్వాదశ రాశుల వారికి గ్రహ గోచార ఫలితాలు.  వృశ్చిక రాశి  రవి నేత్ర, ధన స్థానమున ఉండుట వలన నేత్ర రోగాలకు, ధన నష్టానికి కారణమగును. జనవరి 15 తరువాత రవి మకర రాశిలో అనగా 3వ భావములోకి ప్రవేశించగా, వీరు నివసిస్తున్న ప్రాంతంలో స్థానలాభం, నూతన స్థల కొనుగోళ్ళు, శత్రు నాశనం కలుగును. ధన పుష్టి కలుగును. ఆరోగ్యము కలుగును.  కుజుడు […]

తులారాశి గోచార ఫలితములు

జనవరి 1, 2022  నుండి జనవరి 14, 2022 వరకు గల గ్రహస్థితుల ద్వాదశ రాశుల వారికి గ్రహ గోచార ఫలితాలు.  తులారాశి రవి 3వ స్థానంలో ఉండటం వల్ల శత్రువులు నాశనం అవుతారు. స్థాన బలం, స్థానం వలన లాభం, ధన పుష్టి, అన్నదమ్ముల మధ్య మైత్రి ఆరోగ్యం చేకూరుతాయి. మంగళుడు(కుజుడు)2వ స్థానంలో ఉండటం వల్ల ఆ స్థానం నేత్ర స్థానం కావడం వల్ల ఈ 15 రోజులలో ప్రతికూలంగా ఉండును. ఈ కారణం చేత […]

కన్యారాశి గోచార ఫలితములు

జనవరి 1, 2022  నుండి జనవరి 14, 2022 వరకు గల గ్రహస్థితుల ద్వాదశ రాశుల వారికి గ్రహ గోచార ఫలితాలు.  కన్యారాశి రవి 4వ భావంలో ఉన్నందున స్త్రీల వలన సుఖం, కార్యముకు విఘ్నములు ఏర్పడును. జాతకులకు అనారోగ్యం బాధించును. మనఃక్లేశము కలుగును. కుజుడు 3వ భావంలో ఉన్నందున అనుకూలుడై లాభములు కలుగజేయును. స్వర్ణాభరణ ప్రాప్తి, ధన లాభం కలుగును. సుబ్రమణ్య స్వామి దర్శణా ప్రాప్తి, శత్రువుల నాశనం జరుగుతుంది. పంచమ స్థానములో ఉండినందున పక్షం […]

సింహరాశి గోచర ఫలితములు

జనవరి 1, 2022  నుండి జనవరి 14, 2022 వరకు గల గ్రహస్థితుల ద్వాదశ రాశుల వారికి గ్రహ గోచార ఫలితాలు.  సింహరాశి రవి పంచమ స్థానంలో ఉండి శత్రుపీడని, రోగ భయాన్ని, అనారోగ్యమును, బాధలను, దుఃఖాన్ని కలుగజేస్తాడు. పంచమ స్థానం సంతాన స్థానం, ఆదాయ స్థానం కావడం వల్ల వృత్తి, వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో శత్రుపీడను మరియు సంతానం కారణంగా సమస్యలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. కుజుడు చతుర్థ స్థానంలో ఉండటం వల్ల గృహంలో శాంతి లేకపోవడం, రక్త […]

కర్కాటక రాశి గోచర ఫలితములు

జనవరి 1, 2022  నుండి జనవరి 14, 2022 వరకు గల గ్రహస్థితుల ద్వాదశ రాశుల వారికి గ్రహ గోచార ఫలితాలు.   కర్కాటక రాశి ఈ రాశివారికి రవి గ్రహం 6వ స్థానంలో ఉండటం వల్ల గత కొద్ది రోజులుగా అనారోగ్యంతో ఇబ్బంది పడుతున్న వారికి ఉపశమనం కలుగుతుంది.6వ స్థానంలో ఉన్న రవి అనుకూలంగా ఉండటం వల్ల శత్రువులకు సమస్యలు ఏర్పడతాయి. శత్రువులు తాత్కాలికంగా నశిస్తారు. కొన్ని విషయాల గురించి బాధపడుతున్న వ్యక్తులకు మనఃశాంతి కలుగుతుంది. మంగళుడు […]

మిధునరాశి గోచార ఫలితములు

జనవరి 1, 2022  నుండి జనవరి 14, 2022 వరకు గల గ్రహస్థితుల ద్వాదశ రాశుల వారికి గ్రహ గోచార ఫలితాలు. మిధున రాశి మిధునరాశి వారికి రవి 7వ స్థానమందు వైవాహిక స్థానమందు ఉండినందున (జాతకులు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం- సప్తమ స్థానం అనేది పురుషులకు వైవాహిక స్థానం, దాంపత్య స్థానం అవుతుంది, స్త్రీలకు హృదయ స్థానం లేదా మనః స్థానం అవుతుంది). దూర ప్రయాణాలు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ పక్షం రోజులు జీవన విధానం ధైన్యముగా […]

వృషభరాశి గోచార ఫలితములు

జనవరి 1, 2022  నుండి జనవరి 14, 2022 వరకు గల గ్రహస్థితుల ద్వాదశ రాశుల వారికి గ్రహ గోచార ఫలితాలు. వృషభ రాశి వృషభ రాశి వారికి రవి ఈ 15 రోజులు 8వ భావములో అనగా ధనస్సు యందు సంచరించడం వల్ల స్త్రీల వలన కలహం, ప్రభుత్వాధికారుల నుండి వచ్చేది హెచ్చరికలు వృషభరాశి వారిని భయాందోళనకు గురి చేయును. ఉష్ణప్రకోపము, బి‌పి సమస్యలు అనారోగ్యమునకు గురి చేయుట జరుగును. గతంలో జరిగిన కోర్టు లేదా […]

గోచార రాశి ఫలితాలు

ఆంగ్ల సంవత్సరాధి సూర్యుని ఆధారముగా నిర్దేశించడం జరుగును. చాంద్రమానం ఎంత ప్రసస్తమో అదే రీతిగా సౌరమానము కూడా మిక్కిలి ప్రశస్థము. గ్రహాగతుల స్థితులను తెలుసుకోవడానికి సంఖ్యా శాస్త్రము మాత్రమే అవశ్యకతను కలిగి ఉంది.  అందుచేత సౌరమానముచే రూపొందించబడిన క్యాలెండర్లు, చాంద్రమాన, సౌరమాన మిశ్రితము. హైందవేతరులు ఆంగ్ల సంవత్సరాదిని ప్రామాణికముగా తీసుకుంటారు. ఇది వేరొక పద్ధతి. మానవులందరూ చంద్రబలం కలిగిన తిథులను తెలుసుకోవడం సాధ్యం కాదు. కనుక క్యాలెండర్లను అనుసరించడం ఉత్తమమే. ఈ ఆంగ్ల సంవత్సరం 2022 జనవరి […]

మేషరాశి గోచర ఫలితములు

జనవరి 1, 2022  నుండి జనవరి 14, 2022 వరకు గల గ్రహస్థితుల ద్వాదశ రాశుల వారికి గ్రహ గోచార ఫలితాలు. మేషరాశి మేషరాశి వారికి జనవరి 1-జనవరి 14 లోపు దినములలో రవి గ్రహం 9వ ఇంట అనగా ధనూరాశిలో ఉండుట వల్ల వ్యతిరేక ఫలితాలను ఇచ్చుట తథ్యం. రవి గ్రహం ఈ మేషరాశి వారిని ధైన్యముగా ఉంచును. ఈ పక్షం రోజులు వీరి జీవన విధానం ధైన్యముగా దీనముగా చేయును. ఉష్ణప్రకోప సంబంధమైన అనారోగ్యం […]

%d bloggers like this: