ఆగస్టు 15,2020 ఉచిత ధన్వంతరీ హోమ కార్యక్రమము

  బ్రహ్మతంత్ర వేద నారాయణ తంత్ర పీఠం ఉచిత ధన్వంతరీ మహా యజ్ఞ కార్యక్రమం జన్మకుండలి(జాతకము)లో 6వ స్థానం జాతకులకు కలిగే వ్యాధులను సూచిస్తుంది. 6వ స్థానంలో ఉన్న గ్రహాల వల్ల కలిగే వ్యాధులు, అనారోగ్యాలు మరియు శత్రువుల వల్ల తంత్ర ప్రయోగాలకు గురికావడం, ఋణాలు అధికంగా చేసి తీర్చలేకపోవడం ఈ మూడు అంశాలు 6వ స్థానం బలాన్ని బట్టి నిర్ణయించబడతాయి. జన్మకుండలిని పరిశీలించి కొన్ని జాతకములను మీకు చూపిస్తున్నాను. ఈ జాతకములలో ఉన్న విధంగా గ్రహస్థితులు […]

జాతక విశ్లేషణ- Sample Horoscope reading

ఈ జాతకమున చేయవలసిన ముఖ్య దోష పరిశీలన: తనూభవ దోషం (లగ్న శని) రాహు గ్రహ ధగ్ధ యోగ దోషం (12 రాహువు) కేతు గ్రహ రవి సంగమ ఆయుఃక్షీణ దోషం (రవి+కేతు) జాతకుని పేరు : నరేంద్ర జాతకుడు పుట్టిన తేదీ: 20-06-1991 జాతకుడు పుట్టిన సమయం: 09:30 PM జాతకుడు పుట్టిన స్థలం: అనంతపురం జాతక విశ్లేషణ: లగ్నాధిపతి శని లగ్నంలో ఉండటం వల్ల జాతకునికి శని మిశ్రమ ఫలితమును ఇవ్వడం వల్ల ధృఢమైన […]

%d bloggers like this: