జాతక పరిశీలన- Horoscope Reading

Horoscope Reading జన్మకుండలిలో అదృష్టాన్ని కలిగించే యోగాలు, దురదృష్టాన్ని కలిగించే అవయోగాలు జాతకులు తాము ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలకు కారణమైన గ్రహస్థితులను జన్మకుండలి ద్వారా తెలుసుకునే విధానం, వాటికి…

Continue Reading →

ఆత్మహత్యా ధోరణికి కారణములు ఏమిటి?

Astrology reasons for Suicide attempts ఆత్మహత్యా ధోరణికి కారణములు ఏమిటి? ఇప్పటి కలియుగములో గ్రహములు, వాటి స్థానములు పెరిగే కొలది మన జీవనవిధానాలు మారుతున్నాయి. జీవన…

Continue Reading →

ఏ యంత్రమును ఎందుకు పూజించాలి?

ఏ యంత్రమును ఎందుకు పూజించాలి? Why to pray Yantras? పేరు ప్రతిష్టల కొరకు, సుఖ భోగాల కొరకు, సంపద భాగ్యము కొరకు, మోక్షము కొరకు శ్రీ…

Continue Reading →

Problems with boss, higher officials-Astrology reasons

ఉద్యోగములో అధికారులతో ఇబ్బందులు ఎందుకు వస్తాయి?- అందుకు గల జ్యోతిష్య కారణాలు ఏమిటి? Problems with boss, higher officials మానవుడికి తన మనుగడ కొరకు భగవంతుడు…

Continue Reading →

Chinnamastha Homam- చిన్నమస్తికా హోమం

Chinnamastha Homam చిన్నమస్తికా హోమం దశమహావిద్యలలో అయిదవ మహావిద్యే ఈ చిన్నమస్తికా మాత. తంత్ర దేవతలైన దశమహావిద్యలలో ఒకరైన చిన్నమస్తికా దేవిని చిన్నమస్తా, ప్రచండ చండికా అని…

Continue Reading →

బగలాముఖి యంత్ర సాధన- ఫలితములు Bagalamukhi Yantra sadhana

Bagalamukhi Yantra sadhana బగలాముఖి యంత్ర సాధన- ఫలితములు: బగలాముఖి అమ్మవారు ఎంతో శక్తివంతమైన, మహిమాన్వితమైన దేవత. ఈ బగలాముఖి మాత అన్నీ రకముల చెడు దుష్ట…

Continue Reading →

ఆయుష్ హోమం-Ayush Homam

                                       ఆయుష్ హోమం వేద జ్యోతిష్య శాస్త్ర ప్రకారం, జన్మకుండలిలో ఉన్న చెడు గ్రహ స్థానాల వల్ల కలిగే మానసిక, శారీరక అనారోగ్యాలను పారద్రోలడానికి, అకాలమృత్యు…

Continue Reading →