వశీకరణ మహా యంత్రం

వశీకరణం అనగా ఒక వ్యక్తిని మనల్ని ఇష్టపడే విధంగా, మన మాట వినే విధంగా చేసుకునే పద్ధతి. ఈ వశీకరణము ఒక విధంగా చెప్పాలంటే తాంత్రిక పద్ధతిగా చెప్పవచ్చు. ఈ వశీకరణ మహా యంత్ర సాధన చేసి ( మంత్ర జపముతో యంత్రమును పూజించడం) మనకు కావలసిన వ్యక్తిని మన ఆధీనములో ఉంచుకోవచ్చు. ఈ వశీకరణ మహా యంత్రము ఒకరిని ఆకర్షించుకొని , తమ జీవితములోనికి ప్రవేశము చేయగలిగే శక్తి ఉన్నది.

వశీకరణ మహా యంత్రం

పురాతన భారతీయ శాస్త్రములో ఒక ఆశ్చర్యకరమైన శక్తివంతమైన చర్య అని చెప్పవచ్చు. మీరు ప్రేమ్ఞ్చే వారిని, మీ జీవిత భాగస్వామిని ఆకర్షించి తమ జీవితములోనికి తెచ్చుకోవచ్చు. మీ ప్రేమ స్వచ్ఛమైనది, నిజమైనది అయితే మీరు సాధన మొదలు పెట్టిన మొదటి రోజు నుండే మీకు వాటి ఫలితాలు కనిపిస్తాయి. అంతేకాకుండా మీకు ప్రియమైన వ్యక్తిని మంచి పనుల కోసం లేదా మంచి ఉద్దేశముతో వశ్యము చేసుకొనుటకు ఈ వశీకరణ యంత్ర సాధన ఉపయోగపడుతుంది. ఉదా: భార్యా భర్తలు గొడవపడుతూ ఉన్నప్పుడూ ఆ ఇద్దరినీ ఒకటి చేయగలిగే శక్తి ఈ యంత్ర సాధన వలన అవుతుంది. 

ఈ వశీకరణ మహా యంత్రము ఎంతో శక్తివంతమైన తాంత్రికయంత్రము. ఈ సాధన చేయదలచే  వారి జన్మకుండలిలో శని చెడు స్థానములో ఉన్నప్పుడు ఈ వశీకరణ యంత్ర ఫలితము పెంచుకొనుటకు నవగ్రహ మహా యంత్రముతో పాటు పూజించాలి. అంతేకాకుండా జీవితములో విజయము సాధించడానికి, శ్రేయస్సు పొందడానికి కూడా ఈ వశీకరణ యంత్ర సాధన ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. కాకపోతే ప్రతి ఒక్క కారణముకు ఒక్కొక్క వశీకరణ మంత్రము విడివిడిగా ఉంటుంది. భార్యాభర్తలు కలువుటకు ఒక వశీకరణ మంత్రము, అన్య వ్యక్తుల వశీకరణ కోసం ఒక మంత్రము ఇలా ప్రతి కారణముకు ఒక్కో మంత్రము నిర్దేశించబడింది. ఈ యంత్రము తీసుకొనే ముందు మీ కోరికను తెలిపినచో శ్రీ C.V.S.చక్రపాణి గారు మీ కొరికకు తగిన మంత్రమును, యంత్ర స్థాపన విధిని, యంత్ర సాధనా విధిని అందజేస్తారు. ఈ యంత్రము నిర్ధిష్టమైన మంత్రముతో పూజించడం వలన ఆ మంత్రమును ఉచ్చరించేతాపుడు వచ్చే శబ్ధ తరంగాలు మీ మనస్సుకు చేరి ఆ శక్తి మీరు కోరుకున్న వ్యక్తులపై ఆకర్షణ కలుగుటకు తోడ్పడుతుంది. మనస్సులో ఎలాంటి చెడు ఉద్ధేశములు లేకుండా నిర్మలమైన మనస్సుతో కోరుకొని యంత్ర సాధన చేసినట్లైతే 40 నుండి 90 రోజుల లోపు ఆ వ్యక్తి మీకు వశ్యము కాగలరు. మీ కోరిక ఎంత తీవ్రంగా ఉంటే, మీ సాధన అంత పద్ధతిగా ఉంటుంది. మీ సాధన ఎంత పద్ధతిగా ఉంటే,అంత వేగవంతమైన ఫలితాలు అందుకుంటారు.మీరు ఎంత నిజాయితీగా భక్తి శ్రద్ధలతో ఒకే ప్రయోజనముతో పూజిస్తారో, ఫలితాలు అంతా ఆనందదాయకంగా మారుతాయి.     

ఈ వశీకరణ యంత్రమును చెడు పనుల కోసం ఎప్పుడూ ఉపయోగించకూడదు. ఈ యంత్రము మీ స్నేహితులకు, మీ పై అధికారికి, మీ గురువులకు, మీ సహోద్యోగులకు,మీ అధికారులకు మీపై మంచి అభిప్రాయము ఏర్పడుటకు కూడా ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. వారందరి హృదయాలలో మీరు చేరేట్టుగా చేసుకొనవచ్చు. ఇది మంత్ర, యంత్ర యొక్క శక్తి.

ముందుగా నిర్మలమైన మనస్సు, శరీరముతో తూర్పు దిక్కున అభిముఖంగా కూర్చుని శ్రీ C.V.S.చక్రపాణి గారు మీకు ఇచ్చిన యంత్రమును , గురువు గారు ఇచ్చిన యంత్ర స్థాపన విధిని అనుసరించి ప్రతిష్ట చేసుకోవాలి. ఆ యంత్రము మధ్య భాగము మీ కంటికి సులువుగా కనపడే విధముగా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. యంత్ర ప్రతిష్ట పూర్తి అయిన తరువాత మంత్ర సాధన మొదలు పెట్టాలి. మంత్రజపము మొదలు పెట్టేముందు ఆ యంత్రము యొక్క మధ్య భాగము (యంత్ర శక్తి నిర్ధిష్టం అయ్యే చోటు) పై శ్రద్దగా దృష్టి కేంద్రీకరించి ఆ తరువాత గురువు గారు ఇచ్చిన మంత్రమును మీ కళ్ళు మూసుకొని ఎంతో శ్రద్ధతో స్పష్టముగా మంత్ర ఉచ్ఛాటన చేయాలి. అలా నిర్ధిష్టమైన సార్లు జపించవలసి ఉంటుంది.

మరిన్ని వివరాల కోసం, యంత్రముల కోసం శ్రీ C.V.S.చక్రపాణి గారిని సంప్రదించవచ్చు.

Ph: 9846466430

Email: chakrapani.vishnumaya@gmail.com

Related Articles: