అందరికీ నమస్కారం!

జూన్ 5, 2024 నుండి జూన్ 20, 2024 వరకు నిర్వహించిన సందేహ నివృత్తి కార్యక్రమము గురించి మీ అందరికీ విదితమే. మాకు అందిన సందేహాలలో దాదాపు 50 శాతం వరకు వారి సందేహాలను స్పష్టంగా మాకు వ్యక్తపరచలేదు. సందేహాలు పూర్తిగా, స్పష్టంగా వివరించిన వారి జన్మకుండలిని పరిశీలించి, సందేహ నివృత్తి చేయడం జరిగింది. వాటిని ఇక్కడ వివరిస్తున్నాము. ఈ కార్యక్రమం వచ్చే 2 నెలలలో మరొకసారి పునరావృతం చేస్తాము. ఆ సమయంలో అందరూ కూడా ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోగలరు. ప్రశ్న అనేది స్పష్టంగా ఉండాలి అనేది గుర్తుంచుకోవాలి. ప్రశ్న అనేది స్పష్టంగా అర్థమైతేనే కదా, దానికి తగ్గ సమాధానాలు కూడా ఇవ్వగలము!

స్పష్టంగా లేని ప్రశ్నలు ఏ విధంగా వచ్చాయో మీకు ఉదాహరణల ద్వారా వివరిస్తాము.

 • My future? (భవిష్యత్తు అంటే దేని గురించి అడుగుతున్నారో చెప్పాలి.)
 • Job? (మీ ఉద్దేశం, ఉద్యోగం ఎప్పుడు వస్తుంది అనా? లేక ఉన్న ఉద్యోగంలో స్థిరత్వం ఉంటుందా అనా? ఇలా ఎన్నో ప్రశ్నలు తలెత్తుతాయి. కాబట్టి ప్రశ్న అనేది స్పష్టంగా ఉండాలి.)
 • Marriage? (మీ ఉద్దేశం, వివాహం జరుగుతుందా అనా? లేక వైవాహిక జీవితం ఎలా ఉంటుంది అనా? లేక వైవాహిక దోషాలు ఉన్నాయా అనా?. ఇలా కాకుండా, స్పష్టంగా వివరించండి.)

ఇవి కేవలం కొన్ని ఉదాహరణలు మాత్రమే. ఈ విధంగా మాకు ఎన్నో అస్పష్టమైన ప్రశ్నలు అందాయి. అలాంటివాటిని మేము పరిగణలోకి తీసుకోలేదు.

1. Dornala Bhargav

పుట్టిన తేదీ: 22-07-1982

పుట్టిన సమయం: 10:30 PM

పుట్టిన స్థలం: ప్రకాశం

 • (i) నా ఆర్థిక స్థితి ఎలా ఉంటుంది?
 • సమాధానం: లాభాధిపతి శనితో కుజుడు కూడి ఉన్నందున, ఈ కుజుడు ప్రతికూలుడు అయినందున వీరి వైవాహిక విషయాదుల వలన ఈ జాతకుల యొక్క ఆర్థిక స్థితి క్షయమగును. శని + కుజుల మధ్య ఉన్న సంఘర్షణ ప్రభావం వీరి ఆర్థిక స్థితి పై పడుతుంది.
 • (ii) నాకు రాజయోగం ఉందా?
 • సమాధానం: రాజయోగాన్ని ప్రసాదించే గురువు అష్టమంలో ప్రతికూలుడిగా ఉన్నందున, వీరికి రాజయోగ భంగము కలుగును.
 • (iii) పితృదోషం ఉన్నదా?
 • సమాధానం: పితృస్థానాధిపతి అయిన కుజుడు శనితో కలసి ప్రతికూలుడు అయినందున, ఈ జాతకులకు పితృదోషం ఉన్నది. ఇందుకారణముగా, పితృవైరం, పితృసౌఖ్యం లేకపోవడం జరుగును.
 • 2. Lakshmi Phalguna

పుట్టిన తేదీ: 31-07-1986

పుట్టిన సమయం: 06:19 AM

పుట్టిన స్థలం: కడప

 • (i) నాకు రెండవ వివాహం జరిగే అవకాశం ఉందా?

సమాధానం:  వైవాహిక స్థానాధిపతి అయిన శని విషతుల్యయోగమును కలిగించుట వలన ఈ జాతకులకు ద్వితీయ వివాహం జరుగుట కష్టమగును.

 • (ii) నేను ద్వితీయ వివాహం చేసుకుంటే అతనికి ఏమైనా హాని కలుగుతుందా?

సమాధానం: సప్తమాధిపతి అయిన శని వృశ్చిక రాశిలో విషతుల్య యోగమును కలిగించుట కారణంగా, ద్వితీయ వివాహం వీరికి జరిగినా కూడా నిలబడదు. వీరికి కలిగే సంతానం వలన అతను అజ్ఞాతవాసంలోకి వెళతారు.

(iii) నాకు సంతాన భాగ్యం ఉన్నదా?

సమాధానం: పంచమ స్థానంలో శని దోషమును కల్పించుట మరియు సంతాన స్థానాధిపతి కుజుడు 6వ స్థానంలో         అనగా వ్యాధి, శతృ స్థానంలో ఉన్నందున, ఈ జాతకులకు సంతాన సాఫల్యత పొందలేకపోవుట, ఒకవేళ కలిగినా     వ్యాధి గ్రస్తం అగుదురు.

 • 3. Nithin Kolimi

పుట్టిన తేదీ: 14-03-1993

పుట్టిన సమయం: 01:30 AM

పుట్టిన స్థలం: నిజామాబాద్

(i) వంశ పారంపర్య ఆస్తి నాకు ఎప్పుడు వస్తుంది?కోర్టు ద్వారా వస్తుందా లేక చర్చ ద్వారా వస్తుందా?

 సమాధానం: నవమాధిపతి అయిన రవి ప్రతికూలుడై, బుధునితో అస్తంగత్వం చెందినందున ఆస్తి గురించి దాయాదులతో, అన్నదమ్ములతో వైరములు, కుట్రలు జరుగును. చర్చల ద్వారా రాదు. ఆస్తి అయితే వచ్చును. కానీ ఊహించినంత రాదు. నూటికి-30 విధంగా వచ్చును. రవి, శని దశాంతర్దశలలో ప్రాప్తించును.

(ii) జీవితంలో స్థిరత్వం ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుంది?

సమాధానం: 32వ ఏట నుండి మీకు స్థిరత్వము కలుగును. జాతకంలో దగ్ధయోగ దోషం అనగా 12వ స్థానంలో గ్రహణ యోగం ఏర్పడినది. కావున జాగ్రత్త మరియు పరిహారములు అవసరం.

(iii) అమ్మవారి ఆలయం నిర్మించాలని ఉన్నది, అది సాధ్యమవుతుందా?

సమాధానం: 50 ఏళ్ళు గడచిన తరువాతే సాధ్యమవుతుంది.

 • 4. Thrilok

పుట్టిన తేదీ: 20-06-1991

పుట్టిన సమయం: 09:30 PM

పుట్టిన స్థలం: పుట్టపర్తి

(i) నాకు ఏ వృత్తిలో అనుకూలంగా ఉంటుంది?

సమాధానం: పంచమాధిపతి మరియు దశమాధిపతి వీరికి శుక్రుడు. పంచమాధిపతి శుక్రుడు అనుకూలుడు అవడం వలన, శుక్రునికి సంబంధించిన క్రీడా వస్తు సామగ్రి, కాస్మోటిక్స్, వస్త్రములు, ఫ్లవర్ డెకరేషన్లు, వివాహ పరిచయ వేదికలు, వివాహ అలంకార సంబంధిత వ్యాపారాలు ఈ జాతకులకు అనుకూలించును.

(ii) నాకు అదృష్ట యోగం ఉన్నదా?

సమాధానం: 2వ, 9వ, 11వ అధిపతులు వీరికి అదృష్టమును అనగా గత జన్మలో చేసిన పుణ్యముల వలన ఈ జన్మలో అదృష్టమును ఆయా గ్రహములు- శని, బుధుడు, కుజుడు కల్పించును. ఈ జాతకుల యొక్క అదృష్టమునకు శని కారకుడు అగును. శనికి సంబంధించిన వృత్తుల వలన అదృష్టమునకు శని దోహదపడును. బుధుడు ఉపకరించు సంధర్భములో రవి నిదానము చేయును. కేతువు భంగపరచును.

(iii) నాకు పితృ దోషం ఉన్నదా?

సమాధానం: ఈ జాతకులకు పితృ దోషము కేతువు కారణముగా కలిగినది. అయిననూ ఈ దోషము వలన వీరికి అంతగా చెడు కలుగదు.

5. ఇందుర్తి జగదీష్

జన్మ తేదీ: 09-12-1986

జన్మ సమయం: 10:07 PM

జన్మ స్థలం: వరంగల్

(i) నాకు వివాహ యోగం ఉన్నదా?

సమాధానం: సప్తమాధిపతి శని వృశ్చికమునందు కుటుంబ స్థానంలో విషతుల్య యోగమును కల్పించుట వలన విషకన్య వివాహ యోగం కలుగును. కుటుంబీకుల, బంధువుల సంబంధంతో వివాహం జరుగవచ్చు.

(ii) నాకు భయం ఎక్కువగా ఉంటుంది, అనుమానాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. దానికి కారణాలు ఏమిటి?

సమాధానం: లగ్నాధిపతి రవి చతుర్థ గ్రహ కూటస్థుడు అయినందున ప్రతీ విషయమునందు అనుమానము, భయం ఎక్కువగా ఉంటాయి. గ్రహ దశల మార్పుల ఫలితము అవి కనుమరుగు కాగలవు.

 • (iii) నా ఉద్యోగ పరిస్థితి ఏమిటి?

సమాధానం: దశమాధిపతి మరియు పంచమాధిపతి అయిన ఆదాయ ఉద్యోగ కారకుడు అగును. శుక్రుడు, గురువు కారకులు. గురువు ప్రతికూలుడు కావడం వలన బాధ్యతలు గల ఉద్యోగమునందు ప్రతికూలత ఉండును. అనగా అధికారిగా వీరు ఉద్యోగము చేసినచో,  ప్రతికూలత, శతృవర్గము ఉండును. వీరికన్నా క్రింది స్థాయి వారితో ప్రతిబంధకాలు ఏర్పడును. శుక్రుడు మధ్యమ బలీయుడుగా ఫలించుట వలన అనేకానేక ఉద్యోగములు మారుతూ ఉంటారు. శుక్ర దశ, అంతర్దశలలో ఉద్యోగ ప్రాప్తి కలుగును. ఈ దశలో ఉద్యోగములో అభివృద్ధి కలుగును.

6. Bangale Harika

పుట్టిన తేదీ: 22-01-2000

పుట్టిన సమయం: 02:45 AM

పుట్టిన స్థలం: బనగానపల్లి

(i) 7 సంవత్సరాల నుండి నాకు విద్యా ఆటంకం ఉంది. NEET UG పరీక్షను 7 సార్లు వ్రాసాను. MBBS ఫ్రీ సీటు రాలేదు. ఇంటర్ తోనే నా చదువు ఆగిపోయింది. నేను ఏ గ్రూపు తీసుకుంటే బాగుంటుంది?

(ii)అసలు నా జాతకంలో ఉద్యోగం చేసే యోగం ఉందా? ఒకవేళ ఉంటే ఏ ఉద్యోగం నాకు బాగా కలసి వస్తుంది?

సమాధానం: విద్యాధిపతి శని ప్రతికూలుడు అయినందున సంపూర్ణమైన వైద్య విద్య ప్రాప్తించదు. విద్యా స్థానంలో కుజుడు స్థితి చెంది ఉండటం వలన వైద్య విద్యకు కావల్సిన ప్రాథమికము పూర్తి చేయగలిగారు (Bipc, ఇంటర్). శని ప్రతికూలుడు కావడంవలన ఎం‌బి‌బి‌ఎస్ చదవలేకపోయారు. మీరు విద్యను ఏది చేయాలో అని ఎంచుకోలేరు. మీరు ఏది చదవాలి అనేది విద్యా కారకుడు గతంలో నిర్ణయించబడింది. అందుకారణంగా అదియే జరుగును. ఇది అంతయూ కూడా మీ ప్రారబ్ధము. మీ గత జన్మ పాప, పుణ్యము ఫలితములే మీకు ప్రాప్తించును. క్లినికల్ లేబొరటరీలు, శవాగారములు, వైద్యశాలల యందు ఉద్యోగము కలుగును. కానీ మీకు అది చేయుట కష్టమగును. కానీ యోగించును. పారా మెడికల్ కోర్సులు మరియు ఆధ్యాత్మిక వస్తు విక్రయములు, వాహనముల సారధ్యము మరియు ట్రావెల్స్ మీకు కలసి వచ్చును. శారీరక శ్రమ ఉన్ననూ, ధనము చేకూరును.

7. Pasupuleti Sainadh

పుట్టిన తేదీ: 15-06-1992

పుట్టిన సమయం: 09:07 AM

పుట్టిన స్థలం: గుంటూరు

(i) నా గత జన్మ రహస్యం నేను తెలుసుకోవచ్చా?

సమాధానం: గత జన్మమందు మిధున లగ్నములో జన్మించినందున  మీరు వివాహ పరిచయ వేదికలు నిర్వహించుట చేసినారు మరియు దేవాలయమందు వ్యాపారాదులు నిర్వహించుచుంటిరి.

(ii) నాకు సంతాన దోషం ఉన్నదా?

సమాధానం: పంచమ స్థానంలో వృశ్చికరాశిలో చంద్రుడు ప్రతికూలుడుగా ఉండుట కారణంగా సంతాన ప్రతికూలత, సంతాన దోషం ప్రాప్తించినది.

(iii) నేను ఏ దేవత మంత్ర సాధనాలు చేయవచ్చా? ఉచ్ఛిష్ట గణపతి సాధన నేను చేయవచ్చా?…స్వామి.

సమాధానం: భైరవి సాధన చేయాలి. ప్రాచీన కాలము నాటి విగ్రహారాధనను చేయుట వలన మంత్ర సిద్ధి కలుగవచ్చును.  ఉచ్ఛిష్ట గణపతి సాధన చేయుటకు ఆటంకములు ఎక్కువగా కలుగును. ఇది సంపూర్ణ తాంత్రికముగా ఉండును.

8. Poreddy Harikishan Reddy

పుట్టిన తేదీ: 10-05-1989

పుట్టిన సమయం: 01:55 PM

పుట్టిన స్థలం: కరీంనగర్

(i) నాకు స్వగృహ యోగం ఉన్నదా?

సమాధానం: చతుర్థాధిపతి కుజుడు చంద్రునితో సంగమించినందున చంద్ర మంగళ యోగం కలుగును. స్వగృహ ప్రాప్తి కలుగును. అంతే కాకుండా, ఈ యోగము వలన విదేశీ యోగము, విదేశీ గృహ నివాసము కలుగును.

(ii) నాకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం వస్తుందా?

సమాధానం: ప్రభుత్వ ఉద్యోగము మరియు ఇతర ప్రైవేటు కాంట్రాక్టులు మరియు విశేషమైన ఆదాయములు ప్రాపించును. . దశమాధిపతి శుక్రుడు స్వస్థానంలో ఉన్నందున, గురువుతో సంగమించుట వలన కుజ చంద్రుల యోగము అనుకూలించును.

(iii) పితృ దోషం ఉన్నదా?

సమాధానం: నవమ భావంలో మేషరాశిలో రవి ఉచ్చములో ఉన్నందున మీకు పితృదోషము లేదు. పితృయోగ్యము కలుగును. పిత్రార్జితము బాగా యోగించును.

9. Lalitha Prathyusha

పుట్టిన తేదీ: 18-07-1992

పుట్టిన సమయం: 06:45 PM

పుట్టిన స్థలం: మార్కాపురం

(i) నాకు సంతానం కలుగుతుందా?

సమాధానం: సంతానాధిపతి శుక్రుని అనుకూలత వలన మరియు సంతాన స్థానంలో కుజుని అనుకూల ప్రభావము చేత స్త్రీ సంతానము కలుగును.

(ii) నా వైవాహిక జీవితం ఎలా ఉంటుంది?

సమాధానం: అష్టమాధిపతి మరియు సప్తమాధిపతి వైవాహిక జీవితమును నిర్దేశించును. సప్తమాధిపతి అయిన చంద్రుడు కుంభరాశిలో మిశ్రమ ఫలితాలు ఇచ్చును. అష్టమాధిపతి రవి కర్కాటకములో ఉండినందున వీరి ఆధిపత్య పోరు సాగును.

(iii) నా భర్త మారేందుకు పరిహారములు తెలియజేయగలరు.

సమాధానం: సూర్యగ్రహ హోమము మరియు గురు గ్రహ శాంతి జరిపించిన మేలు జరుగును.

10.Sunil

పుట్టిన తేదీ: 27-10-1986

పుట్టిన సమయం: 11:55 AM

పుట్టిన స్థలం: తిరుపతి

(i) ప్రశ్న (ఈమెయిల్): నాకు ఆర్థిక సమయాలు ఉన్నాయి. ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో అభివృద్ధి లేదు. స్వగృహ ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. నాకు పరిహారాలు తెలియజేయమని కోరుకుంటున్నాను.

సమాధానం:

 • గురు గ్రహము మాందితో కలసి ఉన్నందున తులారాశిలో రవి నీచపడినందున ప్రభుత్వ ఆదాయ సంబంధ విషయాదులలో ప్రతికూలత కలుగును. తాంత్రిక కుబేర తంత్ర హోమం జరిపించుకోవాలి.
 • మీనరాశిలో గృహ స్థానంలో రాహువు తత్ స్థానాధిపతి గురువు మధ్య బలీయుడు అయినందున స్వగృహము ఆలస్యము అవుతుంది. అయిననూ స్వగృహము పూర్తి అగును.
 • 11. Ghali Venkata Hari Kishan

పుట్టిన తేదీ: 28-10-1980

పుట్టిన సమయం: 11:30 AM

పుట్టిన స్థలం: కావలి

(i) ప్రశ్న (ఈమెయిల్):  వివాహం,  ఉద్యోగం

సమాధానం:  సప్తమాధిపతి బుధుడు నీచపడిన రవితో సంగమించినందున, అస్తగాత్వం చెందినందున ఆలస్య వివాహము మరియు వివాహ భంగము కలుగును. ద్వితీయ వివాహము కలుగును.

దశమాధిపతి బుధుడు నీచ సాంగత్య రవి గ్రహ అస్తంగత్వ దోష కారణాదుల వలన మరియు ప్రతికూల గురు స్థితి , గురు శనుల సంగమ గ్రహ యుద్ధము కారణము చేత జాతకునికి గొప్ప గొప్ప ఉద్యోగ అవకాశాలు చేతికి అందినట్లు వచ్చును. కానీ అవి సిద్ధించవు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగము ప్రాప్తించదు.

12. Ranjith Kumar

పుట్టిన తేదీ: 14-03-1974

పుట్టిన సమయం: 09:32 AM

పుట్టిన స్థలం: వరంగల్

(i) పిల్లల జీవితం ఎలా ఉంటుంది?

సమాధానం: పంచమాధిపతి రవి ఏకాదశంలో ఉన్నందున మధ్యమ బలీయుడు అయినందున వీరి సంతాన ఆర్థిక స్థితి గతులు మధ్యస్థముగా ఉంటాయి. ఏకాదశాధిపతి శని కేతువుతో కూడి ఉన్నందున వారి మధ్య ఐక్యత లోపం ఉంటుంది. వీరి సంతానం ఒకరి వలన ఒకరు కానరాని సమస్యలను గురి చేసుకుందురు. వారి వ్యక్తిగత జాతక పరిశీలనతో వారి సంపూర్ణమైన భవిష్యత్తు తెలియును. సంతానంలో ఒకరు సమస్యలకు గురి అగుదురు, విద్యా హీనత ఏర్పడును.

(ii) నా ఆర్థిక పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది?

సమాధానం: ద్వితీయాధిపతి కుజుడు మధ్యమ బలీయుడు అయినందున లాభాధిపతి శని, ప్రతికూలుడు అయినందున 9వ స్థానమందు రాహు స్థితి, ఈ జాతకుల యొక్క ఆర్థిక విషయాలు అన్నీ కూడా ఆగమ్యగోచరంగా ఉంటుంది.

(iii) నాకు ఏ వ్యాపారం బాగుంటుంది?

సమాధానం: మీకు వ్యాపారము అచ్చుబాటు రాదు.

13. Naresh Kumar

పుట్టిన తేదీ: 18-08-1982

పుట్టిన సమయం: 12:02 PM

పుట్టిన స్థలం: సిద్ధిపేట్

(i) నా ఆర్థిక పరిస్థితి ఎలా ఉంది?

సమాధానం: లాభాధిపతి కుజుడు లగ్నమందు, దశమాధిపతి దశమ స్థానంలో శుక్ర గ్రహ సంగమంతో కూడినందున శుక్ర, చంద్ర మహాదశలలో ఆర్థిక లాభములు కలుగును.

(ii) ఉద్యోగం ఎప్పుడు వస్తుంది?

సమాధానం: చంద్ర, శుక్ర అంతర్దశలలో ఉద్యోగ ప్రాప్తి కలుగును, యోగించును.

(iii) స్వగృహ యోగం ఉందా?

సమాధానం: గృహ స్థానాధిపతి అయిన శని కన్యారాశిలో ద్వాదశమందు ఉన్నందున చెరుపు చేయును. స్వగృహ ప్రాప్తి కలుగుతుంది. కానీ ఆ స్వగృహమునందు ఎక్కువ కాలము ఉండరు. ఆ గృహము ఛిద్రమగును లేదా వాస్తు దోషము గల గృహము ప్రాప్తించును. అమ్మివేయుదురు.

14. Brahmanachary

పుట్టిన తేదీ: 04-04-1965

పుట్టిన సమయం: 02:15 AM

పుట్టిన స్థలం: విజయవాడ

(i) నాకు ఋణ విముక్తి కలుగుతుందా?

సమాధానం: చతుర్తాధిపతి అయిన కుజుడు మరియు 6వ స్థానాధిపతి అయిన బుధుడు ప్రతికూలులుగా ఉండుట వలన వీరికి ఋణములు అధికముగా ఉండును. వీరికి ఋణ విముక్తి లభించుట కాస్త కష్టమే.

(ii) నాకు విదేశీ యోగం ఉందా?

సమాధానం: మీకు విదేశీయానము లేదు.

(iii) నాకు ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుందా?

సమాధానం: లాభస్థానంలో శని ఆర్థిక విషయాదులయందు మొదట అప్రయత్న అప్రయత్న కార్యసిద్ధి జరిపించి, ఆర్థిక లాభములను కల్పించి తదుపరి దశలో క్ష్యము చేయును. సంతాన పరంగా వచ్చిన గురు చండాల యోగము దీనికి కారణం అగును.

15. Lanka Balaji

పుట్టిన తేదీ: 19-11-1985

పుట్టిన సమయం: 09:31 AM

పుట్టిన స్థలం: ఏలూరు

(i) నాకు పితృదోషం ఉన్నదా?

సమాధానం: పితృస్థానాధిపతి అయిన రవి వృశ్చికములో శనితో కలసి ఉన్నందున మరియు బుధునితో అస్తంగత్వం చెంది ఉండుట వలన ఈ జాతకులకు సంపూర్ణమైన పితృదోషము ఉన్నది.

(ii) నాకు సంతాన దోషం ఉన్నదా?

సమాధానము: పంచమ స్థానంలో రాహువు ఉన్నందున ఈ జాతకులకు సర్పగ్రస్త సంతాన రాహు దోషం, సంతాన దోషం ఉన్నది.

(iii) నాకు నాగదోషం ఉన్నదా?

సమాధానం: మేషరాశిలో రాహువు నాగదోషమును మరియు సర్పశాపమును, వృశ్చికములో శని విషతుల్య యోగమును ఇచ్చును.

16. Venkata Sai Vineeth

పుట్టిన తేదీ: 01-04-1997

పుట్టిన సమయం: 01:30 PM

పుట్టిన స్థలం: నెల్లూరు

(i) నాకు వివాహం ఎప్పుడు జరుగుతుంది?

సమాధానం: సప్తమాధిపతి శని మీనా రాశిలో చతుర్థ గ్రహ కూటస్తుడు అయినందున మరియు సప్తమము నందు గురువు ఆలస్య వివాహమునకు లేదా అసలు వివాహము కాకపోవుట మరియు వివాహం జరిగినప్పటికి, వైవాహిక దోషం కారణంగా వివాహం విషయంలో సమస్యలు వచ్చును.

(ii) నాకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం వస్తుందా?

సమాధానం: ప్రభుత్వ ఉద్యోగ సిద్ధించుటకు 60% అవకాశములు కలవు. పితృదోషము కారణంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగ ప్రాప్తికి అవరోధములు కలుగును.

(iii)మేము సొంత ఇల్లు తీసుకుంటామా?

సమాధానం: గృహ స్థానాధిపతి అయిన శుక్రుడు యోగించుట కారణము చేత శుక్ర దశ లేదా అంతర్దశలలో స్వగృహ ప్రాప్తి కలుగును.

17. Deekshith

పుట్టిన తేదీ: 04-06-2003

పుట్టిన సమయం: 02:30 PM

పుట్టిన స్థలం: హైదరాబాదు

(i) వైవాహిక దోషాలు ఉన్నాయా?

సమాధానం: సప్తమాధిపతి గురువు ఉచ్చములో ఉన్నందున ఈ జాతకులకు వైవాహిక దోషము లేదు.

(ii) నాకు ఉద్యోగం కలసివస్తుందా లేక వ్యాపారం కలసి వస్తుందా?

సమాధానం: ఉద్యోగం చేయరు. సంపూర్ణ బాధ్యతలు లేని ఉద్యోగము గాని లేదా లౌక్యముగా చేసేడి వ్యాపారాడుల యందు ఈ జాతకులకు అభివృద్ధి ఉండును.

(iii) నా ఆర్థిక పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది?

సమాధానం: లాభాధిపతి శుక్రుడు అష్టమంలో ఉండినందున ఈ జాతకులకు 31 ఏట తరువాత ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడును.

18. Saikumar

పుట్టిన తేదీ: 05-03-1995

పుట్టిన సమయం: 11:05 AM

పుట్టిన స్థలం: హైదరాబాదు

(i) నాకు వ్యాపారం కలసి వస్తుందా?

సమాధానం: వ్యాపారం కలసి వస్తుంది. అయితే ఈ జాతకులకు శని పాపి అయినందున, శని అనుగ్రహం, అనుకూలత కావలెను.

(ii) నేను విడాకులు తీసుకున్నాను. రెండవ వివాహ యోగం ఉందా? వైవాహిక జీవితంలో సమస్యలు వస్తాయా?

సమాధానం: పునర్వివాహం జరుగును. వైవాహిక దోషం కారణంగా వైవాహిక జీవితంలో సమస్యలు ఏర్పడును.

(iii) నా ఆర్థిక పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది?

సమాధానం: ద్వితీయాధిపతి బుధుడు అనుకూలత వీరికి బాగుండును. బుధుని కారణంగా ఆర్థిక లాభములు కలుగును. ఏకాదశాధిపతి అయిన గురువు కారణంగా ఈ జాతకులకు స్త్రీ మూలక ధనప్రాప్తి కలుగును. మరల దశలో ధన క్షయమగును.

19. Sandeep Kumar Goud

పుట్టిన తేదీ: 15-05-1998

పుట్టిన సమయం: 04:38 AM

పుట్టిన స్థలం: సంగారెడ్డి

(i) నా ఆర్థిక పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది?

సమాధానం: ఏకాదశ స్థానంలో గురు కేతువుల సంగమం వలన ఈ జాతకులకు ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడదు.

(ii) నాకు వ్యాపారం కలసి వస్తుందా? ఏ వ్యాపారం చేస్తే బాగుంటుంది? (టైల్స్ వ్యాపారం బాగుంటుందా?)

సమాధానం: లాభ స్థానంలో రవి ప్రతికూలంగా ఉండుట వలన ఈ జాతకులకు ప్రభుత్వ పరమైన చిక్కులు కలుగును (ఆర్థిక విషయాల యందు). వ్యాపారము వీరికి అచ్చుబాటు రాదు. టైల్స్ వ్యాపారము కలసిరాదు.

(iii) వైవాహిక దోషాలు ఉన్నాయా?

సమాధానం: వైవాహిక స్థానాధిపతి శుక్రుడు ద్వాదశంలో దగ్ధ యోగమును కల్పించుట వలన ఈ జాతకులకు వైవాహిక దోషములు ఉన్నవి.

20. Kunda Venkateswara Rao

పుట్టిన తేదీ: 06-06-1961

పుట్టిన సమయం: 02:30 PM

పుట్టిన స్థలం: విజయవాడ

(i) నాకు పితృదోషం ఉన్నదా?

సమాధానం: పితృస్థానములో రవి మరియు 9వ స్థానాధిపతి అయిన శుక్రుడు అష్టమస్థానంలో ఉన్నందున ఈ జాతకులకు పితృమూలక స్త్రీ శాపం ఉన్నది.

(ii) స్వగృహ యోగం ఉన్నదా?

సమాధానం: ఈ జాతకులకు స్వగృహ యోగం ఉన్నది.

(iii) నా జాతకంలో ఉన్న గురువు నీచపడ్డాడు అని ఒక సిద్ధాంతి చెప్పారు. నాకు నీచ భంగ రాజయోగం ఉన్నదా?

సమాధానం: గురువు నీచపడినందున మరియు వక్రించినందున, వక్రించిన శనితో కూడినందున దీనిని గురు శాపం మరియు సంతాన దోషంగా పరిగణించబడుతుంది.

(మిగిలిన వారి పరిశీలనలు పార్ట్-2లో మరో మూడు రోజుల్లో వెబ్ సైట్లో ప్రచురిస్తాము)

Related Articles:

బ్రహ్మ తంత్ర జ్యోతిష్య పరిశీలన ద్వారా మాత్రమే మానవుడి పూర్వజన్మ పాపాలు తెలుస్తాయి. ఈ బ్రహ్మ తంత్ర జ్యోతిష్య పరిశీలన ఆంధ్ర దేశములో శ్రీ C.V.S.చక్రపాణి గారు  ఆచరిస్తున్నారు. జన్మకుండలి ద్వారా గతజన్మ పాప కర్మలు తెలిస్తే ఈ జన్మలో ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలకు పరిహారాలు చేసుకోవచ్చు. అలా తెలుసుకోకుండా సంబంధం లేని పూజలు జపములు, దానములు చేస్తే ప్రయోజనం ఉండదు. ఈ బ్రహ్మ తంత్ర జ్యోతిష్య విధానం ద్వారా 12 రకాల కాలసర్పదోషాలకు, పైశాచిక కుజ దోషాలకు, సంతాన లేమికి, సర్పశాపాలకు, పితృశాపాలకు, మాతృ శాపలకు, స్త్రీల వలన ప్రేమ వ్యవహారాల వలన ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలకు శీఘ్ర పరిహారాలు, పరిష్కారాలు జరిపించుకోవచ్చు. ప్రముఖ కేరళ జ్యోతిష్యులు మన్నారుశాల నాగరాజ, నాగాయక్షి సేవకులైన శ్రీ C.V.S.చక్రపాణి గారిని క్రింది నంబర్లకు సంప్రదించగలరు. పూర్తి జాతక చక్ర పరిశీలన, దోషములు, పరిహారములు, ప్రాయశ్చిత్తములు కొరియర్ ద్వారా పొందుటకు సంప్రదించండి

 Ph: 9846466430

సంపూర్ణ జాతక పరిశీలన కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. 

Email: chakrapani.vishnumaya@gmail.com