బంధన యోగం

“బంధన యోగము” అంటే ఏమిటి? (Imprisonment or Arrest or Jail) బంధన యోగము, జైలుకి వెళ్ళటం లేదా చెరసాలలో బంధించటం ఇలాంటి సంఘటనలు జరుగుటకు జ్యోతిష్య…

Continue Reading →

తంత్ర ప్రపంచం

యుగములు మారిపోతున్నాయి. కలియుగములో ధర్మము నశించి పోతుంది. ప్రపంచము మొత్తము అధర్మము, మోసము, కుతంత్రము  వ్యాప్తి చెందే కొద్దీ ప్రజలలో రాను రాను తేజస్సు, ఆయుర్దాయము, వీర్యములు,…

Continue Reading →

మాంగల్య దోషం వివరములు- వాటి నివారణా మార్గములు

మాంగల్య దోషం వివరములు- వాటి నివారణా మార్గములు: ముందుగా మాంగల్య దోషము ఎందుకు ఏర్పడుతుందో, మాంగల్య దోషం అంటే ఏమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. ఒక స్త్రీ జాతకములో…

Continue Reading →

పితృదోషం- ప్రభావములు

పితృదోషం- ప్రభావములు: వేద జ్యోతిష్య శాస్త్ర ప్రకారం ఒక వ్యక్తి జన్మకుండలిలో కొన్ని గ్రహాల సన్నివేశాల వలన పితృదోషం ఉన్నట్టుగా గుర్తించవచ్చు. ఆ గ్రహముల సన్నివేశములు ఏమిటో…

Continue Reading →

సర్పశాపం

ఒక మనిషి ప్రస్తుత జన్మలో గాని, గత జన్మలో గాని జతకట్టి ఆడుతున్న త్రాచుపాములపై రాళ్ళు విసరడం, త్రాచుపాములను హతమార్చడం, ఇలాంటివి చేయటం వలన తీవ్ర సర్పశాపం…

Continue Reading →

జాతకములో పాపగ్రహముల వలన కలిగే ప్రభావములు:-

జాతకులు తాము ఎదుర్కొంటున్న నివృత్తి కానీ సమస్యలకు కారణమైన గ్రహస్థితులను జన్మకుండలి ద్వారా తెలుసుకునే విధానము, వాటికి పరిష్కార పరిహార మార్గాలు తెలుసుకునే విధానం. జాతకులకు ఎలాంటి…

Continue Reading →

విడాకులు-జ్యోతిష్య కారణాలు

జ్యోతిష్య శాస్త్ర రీత్యా దంపతులు విడిపోవడం లేదా విడాకులు తీసుకోవడం : వైవాహిక దంపతుల మధ్య విడిపోవడం లేదా విడాకులు అను సంధర్భాలు రావడం ఇప్పటి కాలములో…

Continue Reading →

నరదృష్టి అంటే ఏమిటి?నరదృష్టి ప్రభావం మనపై ఎలా ఉంటుంది?

నరదృష్టి అంటే ఏమిటి?నరదృష్టి ప్రభావం మనపై ఎలా ఉంటుంది? నరదృష్టికి నాపరాళ్ళు కూడా పగులుతాయి అని సామెత నానుడిలో ఉంది. ఇది సత్యం. ఒక మనిషి ఏదైనా…

Continue Reading →