సర్పాన్ని వధించిన వారికి (పూర్వజన్మలోగాని, ఈ జన్మలో గాని) కలిగే అతి భయానకమైన పాపాన్ని సర్పశాపాన్ని మరియు కాలసర్పదోషాలను తొలగించే ఏకైక ప్రక్రియ సర్పబలి. ఈ నాగశాపం, కాలసర్పదోషం ఉన్నవారికి సంతానం కలుగకపోవడం, సంతానం ప్రక్కదోవలు పట్టడం, సంతాన్మ అకాలమృత్యువు పాలవడం, యుక్తవయస్సు వచ్చిన స్త్రీ పురుషులకు అందం, చదువు, ధనం అన్నీ ఉన్నా వివాహం కాకపోవడం, క్యాన్సర్, షుగర్ వ్యాధులకు గురికావడం, వైవాహిక జీవితం ఛిద్రం కావడం, చట్టసంబంధమైన వివాదాలకు, జరిమాణాలకు శిక్షలకు గురికావడం, మానసిక దిగ్భ్రాంతికి గురికావడం (Hallucination) జీవితంలో అభివృధ్హిని పొందలేకపోవడం, విషజ్వరాలకు గురి కావడం ఎవరికైనా ధనము ఇస్తే అది తిరిగి పొందలేకపోవడం జరుగుతుంది. ఈ సర్పదోశానికి పరిహారంగా ఆశ్లేష బలి, నవనాగమండలం, మహాసర్పబలి వంటి మహత్తర సర్పపూజాది హోమాలు జరిపించుకొని దోష నివారణను పొందాలని ఆశించేవారు ముందుగా ముఖ్యంగా తెలుసుకోవలసిన విషయాలు సర్పదోషం ఉండి సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తులు శీఘ్ర వివాహం కోసం, సత్సాంతాన భాగ్యం కోసం, నష్టద్రవ్యప్రాప్తి (ఇచ్చిన ధనం తిరిగి పొందడానికి) కొరకు, ధీర్ఘ కాలిక అనారోగ్య సమస్యలను, వ్యాధులను నిర్మూలించడానికి చట్ట సంబంధ వివాదాలా నుండి శీఘ్రంగా బయటపడటం కోసం, తంత్ర ప్రయోగాళా నుండి బయట పడటానికి ఇష్టదేవతా అనుగ్రహం పొందడం కోసం చేసే నాగబలి కార్యక్రమానికి జరిపించడానికి ముందుగా తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు.

 

జాతకులు ప్రత్యక్షంగా కాని, పరోక్షంగాగాని ఈ కార్యకారమాన్ని చేయించుకోవచ్చు. సర్పతంత్ర పీఠాలలో మరియు సర్పక్షేత్రాలలో మాత్రమే ఈ కార్యక్రమాన్ని జరిపించుకోవాలి. వివాహం కోరుకునే స్త్రీలు బహిష్టు ముందు, 9 రోజుల ముందు సంతాన భాగ్యం పొందుగోరు స్త్రీలు బహిష్టుకి ముందు 15 రోజులు ముందుగా ఈ కార్యాన్ని జరిపించుకోవాలి. అనారోగ్యములు నివారించుకొనే వారు వారి జన్మనక్షత్రమును దగ్గర్లో గల సర్పనక్షత్రములో సర్పధన్వంతరీ మహాయజ్ఞమును 9 రోజులు జరిపించుకోవాలి. నమ్మకంతో శాస్త్రపరంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినవారు శీఘ్రంగా 100% సర్పశాపాన్ని నివారించుకొని ఇష్టకార్యసిద్ధిని పొందుతారు.

Related Articles:

 

బ్రహ్మ తంత్ర జ్యోతిష్య పరిశీలన ద్వారా మాత్రమే మానవుడి పూర్వజన్మ పాపాలు తెలుస్తాయి. ఈ బ్రహ్మ తంత్ర జ్యోతిష్య పరిశీలన ఆంధ్ర దేశములో శ్రీ C.V.S.చక్రపాణి గారు  ఆచరిస్తున్నారు. జన్మకుండలి ద్వారా గతజన్మ పాప కర్మలు తెలిస్తే ఈ జన్మలో ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలకు పరిహారాలు చేసుకోవచ్చు. అలా తెలుసుకోకుండా సంబంధం లేని పూజలు జపములు, దానములు చేస్తే ప్రయోజనం ఉండదు. ఈ బ్రహ్మ తంత్ర జ్యోతిష్య విధానం ద్వారా 12 రకాల కాలసర్పదోషాలకు, పైశాచిక కుజ దోషాలకు, సంతాన లేమికి, సర్పశాపాలకు, పితృశాపాలకు, మాతృ శాపలకు, పక్షి శాపాలకు, స్త్రీల వలన, ప్రేమ వ్యవహారాల వలన ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలకు శీఘ్ర పరిహారాలు, పరిష్కారాలు జరిపించుకోవచ్చు. ప్రముఖ కేరళ జ్యోతిష్యులు మన్నారుశాల నాగరాజ, నాగాయక్షి సేవకులైన శ్రీ C.V.S.చక్రపాణి గారిని క్రింది నంబర్లకు సంప్రదించగలరు. పూర్తి జాతక చక్ర పరిశీలన, దోషములు, పరిహారములు, ప్రాయశ్చిత్తములు కొరియర్ ద్వారా పొందుటకు సంప్రదించండి. 

 Ph: 9846466430

Email: chakrapani.vishnumaya@gmail.com