మానవులుగా జన్మించిన ప్రతి ఒక్కరికీ ఆధ్యాత్మిక చింతన ఏదో ఒక సమయములో కలుగుతుంది. మనం ఎదుర్కొనే సమస్యలకు కష్టాలకు ఏదో ఒక పరిష్కార మార్గం దొరుకుతుందని భగవంతుడు అనే దైవశక్తి రక్షిస్తాడని మన విశ్వాసం. అయితే మనిషి ఏ దైవాన్ని పూజించాలి, ఏ దైవాన్ని పూజిస్తే అనుకున్న కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది. ప్రతి ఒక్కరికి పూర్వజన్మ కర్మానుగుణంగా కులదైవ పూజలు చేయాలి. అలా చేస్తే ఆ కుల దైవం వీరిని కష్టాల నుండి విముక్తుడిని చేస్తుంది.

         కులం అనేది మన హైందవ మతములోనే కాదు , ప్రపంచములో అనేకమైన పేర్లతో పిలువబడుతూ పూజించడం జరుగుతుంది. భారతదేశములో త్రిమూర్తులనే కాకుండా పరాశక్తిని కూడా ఆరాధించడం జరుగుతుంది. ప్రతికులముకు ఒక కులదైవము ఉంటుందని అందరూ గ్రహించాలి. ఒక వ్యక్తి ఒక జన్మలో ఒక కులములో జన్మించి తన ఆయుర్దాయము అయిపోయాక చనిపోయి ఇంకొక కులములో జన్మిస్తాడు. అలా మళ్ళీ పునర్జన్మించిన ఆ వ్యక్తి తన పూర్వజన్మలో తన కులమునకు సంబంధించిన కులదైవము లేదా ఇంటిదైవము గురించి తెలుసుకోవడం కష్టం. పూర్వజన్మలో చేసిన పాపపుణ్యాలే ఈ జన్మలో కర్మలు అనుభవించడానికి కారణం అవుతున్నాయి. ఈ జన్మలో మానవులు అదృష్టాన్ని పొందటం కోసం కృత జన్మలో ఏ దైవాన్ని ఏ కులదైవాన్ని ఏ ఇంటి దైవాన్ని పూజించాడో తెలుసుకొని ఈ జన్మలో అదే దైవాన్ని పూజించాలి.

పూర్వజన్మలో  ఏ కులంలో జన్మించాడో ఎలా తెలుసుకోవాలి? ఏ కుల దైవాన్ని పూజించాడో ఎలా తెలుస్తుంది? ఎవరు చెప్పగలరు?

         భారతీయ జ్యోతిష్య శాస్త్ర విధానములో కొన్ని రహస్యాలు వీటి గురించి చెప్పబడ్డాయి. మీ జాతక చక్ర పరిశీలన ద్వారా  దైవజ్ఞ శ్రీ  C.V.S.చక్రపాణి గారు మీ ఇంటి దైవం లేదా కులదైవాన్ని తెలియజేస్తారు. కులదైవాన్ని ఖచ్చితంగా పూజించాలని అనుభవజ్ఞులైన పండితులు చెబుతున్నారు. ఇతర దైవాన్ని ఎంతమందికి మొక్కుకున్న ఫలితం శూన్యం అవుతున్నాయా? ఇలవేల్పుగా మన పూర్వీకులకు అన్నింటా ఆరోగ్యమును, ఐశ్వర్యమును , ఆనందమును ఇచ్చిన మన ఇంటి దైవమును కులదైవాన్ని పూజిస్తే వెంటనే మీపై అనుగ్రహము కలిగి సమస్యలు తొలగిపోతాయి. ఇంటి దైవాన్ని పూజించకపోవడం వలన ఇంట్లో ఆర్థికపరమైన నష్టాలు, అనారోగ్యాలు రావటం, ఇంట్లో పిల్లలకు వివాహాలు కాకపోవటం, సంతానం ప్రక్క దోవలు తొక్కడం, ఇతరులకు వశం కావడం జరుగుతాయి. శ్రీ C.V.S.చక్రపాణి గారిని కలసి మీ యొక్క ఇంటి దైవాన్ని తెలుసుకొని , ఇంటి దైవ పూజా విధానమును తెలుసుకొని పూజించడం వలన మీకు మీ కులదైవం అనుగ్రహము కలిగి మీరు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు తీరిపోతాయి. శ్రీ C.V.S.చక్రపాణి గారు కొన్ని వేల మందికి వారి ఇంటి దైవాన్ని తెలియజేశారు. మీ జాతకచక్ర పరిశీలన ద్వారా మీకులదైవమును తెలియజేస్తారు. జ్యోతిష్య శాస్త్ర పరిశీలనలో  అనుభవము గడించిన శ్రీ C.V.S.చక్రపాణి గారిని వెంటనే సంప్రదించి మీ సందేహాలకు సమస్యలకు పరిష్కారము తెలుసుకోండి. ఇందు నిమిత్తం 1000/- సంభావన స్వీకరిస్తారు. మీ కులదేవతకు సంబంధించిన పంచలోహ యంత్రమును మీ గృహములో ఉంచిన అన్నింటా క్షేమం, శుభం, లాభం చేకూరుతాయి. మీకు సంబంధము లేని గ్రహాలకు, దైవాలకు పూజలు చేయటం వలన గ్రహాపీడలు తొలగకపోగా కొత్త దోషాలు ఏర్పడతాయి. అనారోగ్యము వచ్చినపుడు వైద్యున్ని సంప్రదించి చికిత్స పొందాలి. అంతేగానీ మిడిమిడి జ్ఞానము ఉన్న వ్యక్తులు ఇచ్చే మందులు వాడితే కొత్త సమస్యలు (Side Effects) వస్తాయి. అదే విధంగా మీ కులదైవమును మాత్రమే పూజించాలి. నేటి భావితరాల వారు యువతీ యువకులు తమ జాతక చక్ర పరిశీలన ద్వారా కులదైవమును తెలుసుకొని , ఆ దైవమును పూజించి, ఆదైవ సహాయముతో మీ రంగాలలో అత్యున్నత స్థాయికి చేరుకొండి. ఇతర దైవాన్ని పూజించడం (కులదైవం కాకుండా) ఆధ్యాత్మిక ఆనందం , మోక్షము ప్రాప్తిస్తాయి కానీ ఇప్పుడు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలకు దోషాలు తీరవు.