జ్యోతిష్య శాస్త్రం, శక్తివంతమైన హోమాలు, పూజలు, దోషాలు, శాపాలు, పరిహారాలు, జాతక పరిశీలనలు, సందేహాలు-సమాధానాలు, లాంటి ఇంకా ఎన్నో ఆసక్తికర అంశాల గురించి మీకు C.V.S.చక్రపాణి,జ్యోతిష్య భూషణ, జ్యోతిష్య విశారద,(జ్యోతిష్య ఋషి) గారు వీడియోల రూపంలో ఇక్కడ తెలియజేస్తారు.


జాతకంలో కోర్టు కేసులు ఎదుర్కొడానికి గల జ్యోతిష్య కారణాలు

శ్రీ మానస దేవి వ్రత కల్పం

కేరళ తంత్ర శాస్త్రం ద్వారా చేతబడి ప్రయోగముకు నివారణోపాయములు

వాహన దుర్ఘటనలు నివారించడానికి ఒక జ్యోతిష్య సూచన