వృశ్చిక రాశి  గోచార ఫలితములు

జనవరి 1, 2022  నుండి జనవరి 31, 2022 వరకు గల గ్రహస్థితుల ద్వాదశ రాశుల వారికి గ్రహ గోచార ఫలితాలు. 

వృశ్చిక రాశి 

రవి నేత్ర, ధన స్థానమున ఉండుట వలన నేత్ర రోగాలకు, ధన నష్టానికి కారణమగును. జనవరి 15 తరువాత రవి మకర రాశిలో అనగా 3వ భావములోకి ప్రవేశించగా, వీరు నివసిస్తున్న ప్రాంతంలో స్థానలాభం, నూతన స్థల కొనుగోళ్ళు, శత్రు నాశనం కలుగును. ధన పుష్టి కలుగును. ఆరోగ్యము కలుగును. 

కుజుడు తనుభావంలో ఉండటం వల్ల శరీరానికి చేస్తున్న కార్యాలకు హాని వాటిల్లి భంగం అవుతాయి.

బుధుడు తృతీయ స్థానంలో ఉండటం వల్ల సోదర-సోదరీ స్థానంలో ఉండుట వల్ల మిక్కిలి ప్రతికూలుడిగా ఉండుట వల్ల సోదర వర్గం వల్ల సమస్యలు, శత్రువుల వల్ల ప్రభుత్వ అధికారుల వల్ల భయాందోళనలకు గురి కావడం జరుగుతుంది.

గురువు 4వ స్థానంలో సంచరించడం వల్ల బంధువులలో వయస్సులో తమ కన్నా పెద్దవారి వలన దుఃఖం, సమస్యలు కలుగును. గృహంలో శాంతి, సుఖం పోతాయి.

శుక్రుడు రెండవ స్థానంలో ఉండుట వలన ధన, ధాన్య వృద్ధి, స్త్రీ మూలక సహాయం, పుష్ప రత్న అలంకరణ ప్రాప్తి, స్త్రీ సాంగత్యం వల్ల సుఖం, గతంలో తమతో సాంగత్యం ఉన్న వ్యక్తులతో కలయిక సంభవించును. ప్రభుత్వ సంస్థలో పని చేస్తున్న స్త్రీలు వలన లాభము, సౌఖ్యం కలుగును. కుటుంబంలో వ్యక్తులకు సౌఖ్యం కలుగుతుంది.

శని మూడవ భావంలో ఉండి అనుకూలమైన ఫలితాలను ప్రాప్తింపజేస్తాడు. ఈ కారణం చేత అన్నీ వర్గముల వారి నుండి ఆధరణ, తమ మాటకి విలువ, ధన లాభం, బహుమానాలు, వస్త్ర లాభం కలుగుతాయి. ఇనుము, పత్తి, కలప వంటి వ్యాపారదులలో ఉన్న శతృవర్గం నశిస్తుంది. సిమెంటు, ఇసుక వీటికి సంబంధించిన వ్యవహార కొనుగోళ్ల విషయాదులలో శత్రు వర్గం రాజీకి రావడం జరుగుతుంది.

Related Articles:

బ్రహ్మ తంత్ర జ్యోతిష్య పరిశీలన ద్వారా మాత్రమే మానవుడి పూర్వజన్మ పాపాలు తెలుస్తాయి. ఈ బ్రహ్మ తంత్ర జ్యోతిష్య పరిశీలన ఆంధ్ర దేశములో శ్రీ C.V.S.చక్రపాణి గారు  ఆచరిస్తున్నారు. ఈ బ్రహ్మ తంత్ర జ్యోతిష్య విధానం ద్వారా 12 రకాల కాలసర్పదోషాలకు, పైశాచిక కుజ దోషాలకు, సంతాన లేమికి, సర్పశాపాలకు, పితృశాపాలకు, మాతృ శాపలకు, పక్షి శాపాలకు, స్త్రీల వలన, ప్రేమ వ్యవహారాల వలన ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలకు శీఘ్ర పరిహారాలు, పరిష్కారాలు జరిపించుకోవచ్చు. ప్రముఖ కేరళ జ్యోతిష్యులు మన్నారుశాల నాగరాజ, నాగాయక్షి సేవకులైన శ్రీ C.V.S.చక్రపాణి గారిని క్రింది నంబర్లకు సంప్రదించగలరు. పూర్తి జాతక చక్ర పరిశీలన, దోషములు, పరిహారములు, ప్రాయశ్చిత్తములు కొరియర్ ద్వారా పొందుటకు సంప్రదించండి. 

 Ph: 9846466430

Email: chakrapani.vishnumaya@gmail.com

Leave a Reply